Search below and find your answer

Frequently asked questions

Deze website is gebouwd door het geweldige webteam (en UX-team) van MijnMarketing.com
Nophadrain heeft veel verschillende systemen die onder te verdelen zijn in 4 hoofdcategorieën.
Al meer dan 30 jaar geeft Nophadrain invulling aan haar filosofie ’gebruik de ruimte’ met de ontwikkeling en productie van slimme drainagesystemen voor het inrichten van gebruiksdaken. Met onze zorgvuldig samengestelde systemen voor verkeersdaken, groendaken, waterretentiedaken en zonnedaken willen we bijdragen aan een groenere en duurzamere leefomgeving voor nu en later. Daarbij vervullen we een belangrijke rol bij de advisering en zijn we nauw betrokken bij de uitvoering.
De kleur van Nophadrain is groen

Request an advise or a quotation

Curious about the possibilities of our innovative Nophadrain solutions for your project? Don’t wait any longer and make an appointment with one of our experts today!

Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Trafficable roofs
Green roofs
Water retention
Solar roofs
Erosion protection
Filter layer
Filter and drainage layer
Green roof packages
Growing medium layer
Inspection chambers
Roof edge / edge retaining profiles
Root barrier layer
Sedum cassettes
Separation, protection and slip layer
Vegetation layer
Vertical protection and drainage layer
Water buffering and water retention layer
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Trafficable roofs
Green roofs
Water retention
Solar roofs
Erosion protection
Filter layer
Filter and drainage layer
Green roof packages
Growing medium layer
Inspection chambers
Roof edge / edge retaining profiles
Root barrier layer
Sedum cassettes
Separation, protection and slip layer
Vegetation layer
Vertical protection and drainage layer
Water buffering and water retention layer
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Trafficable roofs
Green roofs
Water retention
Solar roofs
Erosion protection
Filter layer
Filter and drainage layer
Green roof packages
Growing medium layer
Inspection chambers
Roof edge / edge retaining profiles
Root barrier layer
Sedum cassettes
Separation, protection and slip layer
Vegetation layer
Vertical protection and drainage layer
Water buffering and water retention layer
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Trafficable roofs
Green roofs
Water retention
Solar roofs
Erosion protection
Filter layer
Filter and drainage layer
Green roof packages
Growing medium layer
Inspection chambers
Roof edge / edge retaining profiles
Root barrier layer
Sedum cassettes
Separation, protection and slip layer
Vegetation layer
Vertical protection and drainage layer
Water buffering and water retention layer