Izjava o odricanju od odgovornosti

Korištenje ove stranice podliježe općim pravilim i uvjetima. Smatra se da ste to primili na znanje. Sadržaj ove stranice (uključujući hiperveze) može se mijenjati, prilagođavati, dodavati ili brisati bez prethodne obavijesti.

Korištenje ove stranice
Ova je web stranica sastavljena s najvećom pažnjom. Nastojimo osigurati da svi podaci budu što cjelovitiji, točniji, čitljiviji, precizniji i ažurniji. Unatoč svim naporima u tu svrhu, ne možemo garantirati da su dostupni podaci cjeloviti, točni, precizni i ažurirani. Ako su bilo koje informacije dostupne na (ili putem) ove stranice pogrešne, učinit ćemo sve da to što prije ispravimo.

Ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja je posljedica korištenja ove stranice ili podataka dostupnih na web stranici ili putem nje.

Hiperveze i reference
(Hiper)poveznice na web stranici ili preko nje uputit će vas na druge web stranice i usmjeriti na izvore informacija kojima upravljaju treće strane. Nemamo na raspolaganju nikakav tehnički ili funkcionalni alat ili ovlaštenje za provjeru autentičnosti njihovog sadržaja niti za dostupnost tih web stranica i izvora informacija.

Hiperveze do drugih web stranica uključenih na ovoj web stranici ne garantiraju autentičnost vanjskih web stranica ili njegovih sadržaja. Poveznice su uključene za daljnje informacije i za vašu udobnost.

Prava intelektualnog vlasništva
Imate pravo pregledati podatke na ovoj web stranici, preuzeti ih za vlastitu upotrebu i reproducirati njihov sadržaj, sve dok navodite izvor, u skladu s odredbama autorskih prava i drugim zakonima.

Za reprodukciju multimedijskih podataka (zvuk, slike, softver itd.), uvijek je potrebno dopuštenje. Molimo kontaktirajte administratora web stranice za više informacija u vezi s reprodukcijom podataka.

Nophadrain BV sastavio je informacije na ovoj web stranici što je pažljivije moguće prema najnovijim tehnološkim standardima u Nizozemskoj. Ipak, na web stranici mogu se pojaviti pogreške. Korisnici moraju prihvatiti rizike povezane s njima. Nophadrain izričito odbacuje svaku odgovornost za štetu koja može nastati kao rezultat korištenja ovih podataka. Svaki projekt ima svoje zahtjeve i rado bismo vam pomogli u vezi s određenim detaljima u tu svrhu.

Svi komentari ili prijedlozi biti će rado primljeni. Sve informacije, crteži i specifikacije temelje se na najnovijim informacijama o proizvodu dostupnim u vrijeme postavljanja ovih podataka. Stalna poboljšanja i inženjerski napredak čine nužnim zadržavanjem prava na promjene bez prethodne najave. Sva fizikalna svojstva su tipične vrijednosti. Standardne varijacije mehaničkih svojstava od 10% i hidrauličkih svojstava od 20% su normalne.

Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Prometni krovovi
Zeleni krovovi
Sloj za retenciju
Solarni krovovi
Filterski i drenažni sloj
Filterski i zaštitni sloj
Graničnici / rubni profili
Kontrolna okna
Protukorjenski sloj
Razdjelni, zaštitni i klizajući sloj
Sedum kasete
Sloj za rast biljaka
Sloj za retenciju i skladištenje vode
Vegetacijski sloj
Vertikalni zaštitni i drenažni sloj
Zaštita od erozije
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Prometni krovovi
Zeleni krovovi
Sloj za retenciju
Solarni krovovi
Filterski i drenažni sloj
Filterski i zaštitni sloj
Graničnici / rubni profili
Kontrolna okna
Protukorjenski sloj
Razdjelni, zaštitni i klizajući sloj
Sedum kasete
Sloj za rast biljaka
Sloj za retenciju i skladištenje vode
Vegetacijski sloj
Vertikalni zaštitni i drenažni sloj
Zaštita od erozije
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Prometni krovovi
Zeleni krovovi
Sloj za retenciju
Solarni krovovi
Filterski i drenažni sloj
Filterski i zaštitni sloj
Graničnici / rubni profili
Kontrolna okna
Protukorjenski sloj
Razdjelni, zaštitni i klizajući sloj
Sedum kasete
Sloj za rast biljaka
Sloj za retenciju i skladištenje vode
Vegetacijski sloj
Vertikalni zaštitni i drenažni sloj
Zaštita od erozije
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Prometni krovovi
Zeleni krovovi
Sloj za retenciju
Solarni krovovi
Filterski i drenažni sloj
Filterski i zaštitni sloj
Graničnici / rubni profili
Kontrolna okna
Protukorjenski sloj
Razdjelni, zaštitni i klizajući sloj
Sedum kasete
Sloj za rast biljaka
Sloj za retenciju i skladištenje vode
Vegetacijski sloj
Vertikalni zaštitni i drenažni sloj
Zaštita od erozije