Zrzeczenie odpowiedzialności

Zasady korzystania z tej witryny określają ogólne zasadady i warunki korzystania ze strony. Użytkownik uznaje, że zapoznał się z nimi z należytą uwagą. Zawartość tej strony (w tym hiperłącza) mogą być zmieniane, modyfikowane, dodawane lub usuwane bez wcześniejszego powiadomienia.

Użytkowanie tej strony
Ta strona internetowa została opracowana z najwyższą starannością i dbałością. Staramy się zapewnić, że wszystkie informacje są tak kompletne , poprawne, czytelne, dokładne i aktualne , jak to możliwe . Mimo wszelkich starań w tym zakresie, nie możemy zagwarantować, że informacje udostępniane są kompletne, poprawne, dokładne i aktualne. Jeżeli jakiekolwiek informacje udostępnione na (lub poprzez) tej stronie są błędne, dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać ten problem jak najszybciej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z tej strony lub z informacji udostępnionych na lub za pośrednictwem witryny.

Hyperlinki i odwołania
Hiperinki na tej witrynie kierują do innych stron internetowych i do źródeł informacji podawanych przez osoby trzecie. Nie dysponujemy żadnym narzędziem technicznym i funkcjonalnym oraz nie posiadamy możliwości weryfikacji autentyczności i poprawności tych treści.

Hiperłącza do innych stron zawarte na tej stronie, nie zapewniają uwierzytelniania docelowej strony lub jej zawartości. Celem zamieszczenia hiperinków jest zapewnienie wygody użytkownika odwiedzającego stronę.

Prawa własności intelektualnej
Użytkownik ma prawo wglądu do informacji zawartych na tej stronie, pobierania jej zawartości na własny użytek i odtwarzania jej, pod warunkiem każdorazowego podawania źródła tych informacji, zgodnie z przepisami prawa autorskiego i innych praw związanych z własnością intelektualną.

Używanie informacji multimedialnych (dźwięk, obraz, oprogramowanie itd.) wymaga każdorazowej pisemnej zgody. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat kopiowania zawartości, prosimy o kontakt z administratorem strony.

Nophadrain BV zebrała informacje na tej stronie z największą starannością i według najnowszych standardów technologicznych obowiązujących w Holandii i na terenie Unii Europejskiej. Mogą jednak wystąpić na tej stronie błędy. Użytkownicy muszą zaakceptować ryzyko z nimi związane. Nophadrain wyraźnie odrzuca wszelką odpowiedzialność za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykorzystaniem informacji zawartych na stronie. Każdy projekt ma specyficzne wymagania, a my służymy pomocą Państwu w każdym najdrobniejszym szczególe. Wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie będą mile widziane.

Wszystkie informacje, rysunki i dane techniczne oparte są na najnowszych informacjach o produktach, dostępnych w chwili zamieszczania tych danych. Ciągłe doskonalenie i postęp inżynierii sprawiają, że zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Wszystkie właściwości fizyczne są typowymi wartościami. Standardowe zmienność właściwości mechanicznych 10 %, a właściwościach hydraulicznych 20 % uznaje się za normalne.

Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Dachy drogowe
Zielone dachy
Retencja wody
Dachy słoneczne
Doły inspekcyjne
Kasety z rozchodnikami
Krawędź dachu/profil wykończenia krawędzi
Ochrona przed erozją
Pionowa warstwa ochronna i drenażowa
Warstwa filtra
Warstwa buforująca i zatrzymująca wodę
Warstwa oddzielająca, ochronna i ślizgowa
Warstwa ochrony korzeni
Warstwa wegetacyjna
Warstwa roślinności
Warstwa filtracyjna i drenażowa
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Dachy drogowe
Zielone dachy
Retencja wody
Dachy słoneczne
Doły inspekcyjne
Kasety z rozchodnikami
Krawędź dachu/profil wykończenia krawędzi
Ochrona przed erozją
Pionowa warstwa ochronna i drenażowa
Warstwa filtra
Warstwa buforująca i zatrzymująca wodę
Warstwa oddzielająca, ochronna i ślizgowa
Warstwa ochrony korzeni
Warstwa wegetacyjna
Warstwa roślinności
Warstwa filtracyjna i drenażowa
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Dachy drogowe
Zielone dachy
Retencja wody
Dachy słoneczne
Doły inspekcyjne
Kasety z rozchodnikami
Krawędź dachu/profil wykończenia krawędzi
Ochrona przed erozją
Pionowa warstwa ochronna i drenażowa
Warstwa filtra
Warstwa buforująca i zatrzymująca wodę
Warstwa oddzielająca, ochronna i ślizgowa
Warstwa ochrony korzeni
Warstwa wegetacyjna
Warstwa roślinności
Warstwa filtracyjna i drenażowa
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Dachy drogowe
Zielone dachy
Retencja wody
Dachy słoneczne
Doły inspekcyjne
Kasety z rozchodnikami
Krawędź dachu/profil wykończenia krawędzi
Ochrona przed erozją
Pionowa warstwa ochronna i drenażowa
Warstwa filtra
Warstwa buforująca i zatrzymująca wodę
Warstwa oddzielająca, ochronna i ślizgowa
Warstwa ochrony korzeni
Warstwa wegetacyjna
Warstwa roślinności
Warstwa filtracyjna i drenażowa