ND re-GROW Sedum Kaseta

ND re-GROW Sedum Kasete omogućuju realizaciju ekstenzivnog zelenog krova u jednom koraku. Kaseta je izrađena od 100% obnovljivih materijala i industrijski je kompostabilna. Kasete dimenzija 600 x 400 mm x 70 mm imaju drenažni sloj, akumulacijski sloj, supstratni sloj i sloj vegetacije u jednom proizvodu. To znači da nije potrebno posebno postavljati supstrat i saditi vegetaciju. Kasete su dizajnirane tako da se brzo i jednostavno mogu povezati i postaviti na protukorjensku hidroizolaciju.

Materijalni nosač
100 % prirodni i obnovljivi materijali
Postotak vegetacije
najmanje 85 %
Vrste seduma
4 - 8
Težina napunjene kazete, zasićene
cca. 63 kg/m²
Dimenzije (D x Š x V)
cca. 600 x 400 x 70 mm
Površinski
cca. 4,17 kazeta/m²
Kapacitet zadržavanja vode
cca. 25 l/m²
Količina po euro paleti
52 komada

Dugi opis proizvoda

ND re-GROW Sedum Kasete omogućuju realizaciju ekstenzivnog zelenog krova u jednom koraku. Kaseta je izrađena od 100% obnovljivih materijala i industrijski je kompostabilna. Kasete dimenzija 600 x 400 mm x 70 mm imaju drenažni sloj, akumulacijski sloj, supstratni sloj i sloj vegetacije u jednom proizvodu. To znači da nije potrebno posebno postavljati supstrat i saditi vegetaciju. Kasete su dizajnirane tako da se brzo i jednostavno mogu povezati i postaviti na protukorjensku hidroizolaciju.

Kompozicija ND Sedum Kasete sastoji se od sljedećih slojeva:
1. Drenažni sloj: višak vode otjeće u odvodni sustav. Iz tog su razloga na vrhu i na dnu svake kadice akumulacjskog sloja četiri drenažne rupe.

2. Akumulacijski sloj: voda se kapilarno akumulira u supstratu od ekspandiranog glinenog agregata. Višak vode koji se ne može apsorbirati brzo se odvodi s krova. Kako bi se stvorio dodatni rezervoar vode za sušna razdoblja, voda se skladišti i na nekapilarni način jer su drenažne rupe postavljene otprilike 1 cm od dna. Time se osigurava da višak vode lako otječe do glavnih slivnika na krovu.

3. Supstratni sloj: Debljina sloja supstrata prilagođena je potrebama seduma. S jedne strane supstratni sloj opskrbljuje sedume hranjivim tvarima i vodom, a s druge osigurava potreban kisik korjenju biljaka i pruža podlogu za ukorjenjivanje.

4. Vegetacijski sloj – Sedum: Sedum kasete imaju minimlano 85% pokrivenost sa 4 do 8 različitih vrsta seduma.

U ND Sedum Kasetama se mogu se naći sljedeće vrste:

 • Sedum acre
 • Sedum album Koraljni tepih
 • Sedum album Murale
 • Sedum florifum Weihenstephaner Gold
 • Sedum hispanica
 • Sedum hibrid. Immergrunchen
 • Sedum kamschaticum
 • Sedum lydium
 • Sedum lydium Glaucum
 • Sedum reflexum
 • Sedum reflexum Angelina
 • Sedum sexangulare
 • Sedum spurium Album Superbum
 • Sedum spurium Coccineum
 • Sedum spurium Fuldaglut
 • Sedum spurium Crveni tepih
 • Sedum spurium Rosea

Pogledajte videozapis u nastavku i saznajte koliko je jednostavna instalacija. Ili pogledajte brošuru ND re-GROW.

Isporuka i ugradnja
ND re-GROW Sedum Kasete isporučuju se po komadu i mogu se koristiti na krovovima bez ili s nedostatnim nagibom, i krovovima s nagibom do 15 stupnjeva. Uvijek prvo provjerite je li hidroizolacijska membrana prikladna za ugradnju zelenog krova. Primjerene protukorjenske folije (kao što je ND WSB-50 Protukorjenska Folija) i zaštitni geotekstili (kao što je ND SV-300 Zaštitni Geotekstil) također se mogu pronaći u našem asortimanu proizvoda. Po potrebi, kasete se mogu i rezati na željenu dimenziju. Prijelaz na uzvišena područja lako se postiže koristeći šljunak.

ND Sedum Kasete također su dostupne s livadnim cvijećem.

Zakažite konzultacije

Zanimaju vas mogućnosti naših inovativnih Nophadrain rješenja za vaš projekt? Nemojte više čekati i već danas dogovorite termin s jednim od naših stručnjaka!

Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Prometni krovovi
Zeleni krovovi
Sloj za retenciju
Solarni krovovi
Filterski i drenažni sloj
Filterski i zaštitni sloj
Graničnici / rubni profili
Kontrolna okna
Protukorjenski sloj
Razdjelni, zaštitni i klizajući sloj
Sedum kasete
Sloj za rast biljaka
Sloj za retenciju i skladištenje vode
Vegetacijski sloj
Vertikalni zaštitni i drenažni sloj
Zaštita od erozije
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Prometni krovovi
Zeleni krovovi
Sloj za retenciju
Solarni krovovi
Filterski i drenažni sloj
Filterski i zaštitni sloj
Graničnici / rubni profili
Kontrolna okna
Protukorjenski sloj
Razdjelni, zaštitni i klizajući sloj
Sedum kasete
Sloj za rast biljaka
Sloj za retenciju i skladištenje vode
Vegetacijski sloj
Vertikalni zaštitni i drenažni sloj
Zaštita od erozije
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Prometni krovovi
Zeleni krovovi
Sloj za retenciju
Solarni krovovi
Filterski i drenažni sloj
Filterski i zaštitni sloj
Graničnici / rubni profili
Kontrolna okna
Protukorjenski sloj
Razdjelni, zaštitni i klizajući sloj
Sedum kasete
Sloj za rast biljaka
Sloj za retenciju i skladištenje vode
Vegetacijski sloj
Vertikalni zaštitni i drenažni sloj
Zaštita od erozije
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Prometni krovovi
Zeleni krovovi
Sloj za retenciju
Solarni krovovi
Filterski i drenažni sloj
Filterski i zaštitni sloj
Graničnici / rubni profili
Kontrolna okna
Protukorjenski sloj
Razdjelni, zaštitni i klizajući sloj
Sedum kasete
Sloj za rast biljaka
Sloj za retenciju i skladištenje vode
Vegetacijski sloj
Vertikalni zaštitni i drenažni sloj
Zaštita od erozije