Solar | Solarni krov

Solarni montažni sustavi za ravne i kose krovove.

Za brzu i jednostavnu montažu solarnih panela na ravnim krovovima, Nophadrain nudi balastirani montažni sustav s nagibom panela od 10 ili 15° prema istoku/zapadu ili prema jugu. Solarni paneli mogu se montirati vertikalno ili horizontalno. Betonski blokovi i nosači balasta stvaraju opterećenje na sustav. Sustav se može ugraditi bez potencijalnog oštećenja hidroizolacijske membrane i, ako je potrebno, može se prilagoditi za upotrebu na balastiranim konstrukcijama (npr. šljunčani krov) korištenjem odgovarajućih distancera.

Za ugradnju na kosim krovovima, Nophadrain nudi rješenja prilagođena različitim krovnim pokrovima poput crijepa, trapeznih limova ili bitumena. Posebno konstruiran sustav montažnih profila montira se na potkonstrukciju krova pomoću umetaka ili vijaka s kukicama. Stezaljke za module koriste se za vertikalnu ili horizontalnu montažu panela. To povečava fleksibilnost i posljedično samu mogućnost korištenja krovne površine. Montažni profili i stezaljke dostupne su aluminijske ili crno anodizirane aluminijske.

Primjer kompozicije

Solarni paneli

Montažni sustav za solarne panele

Krovni sustav

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Prometni krovovi
Zeleni krovovi
Sloj za retenciju
Solarni krovovi
Filterski i drenažni sloj
Filterski i zaštitni sloj
Graničnici / rubni profili
Kontrolna okna
Protukorjenski sloj
Razdjelni, zaštitni i klizajući sloj
Sedum kasete
Sloj za rast biljaka
Sloj za retenciju i skladištenje vode
Vegetacijski sloj
Vertikalni zaštitni i drenažni sloj
Zaštita od erozije
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Prometni krovovi
Zeleni krovovi
Sloj za retenciju
Solarni krovovi
Filterski i drenažni sloj
Filterski i zaštitni sloj
Graničnici / rubni profili
Kontrolna okna
Protukorjenski sloj
Razdjelni, zaštitni i klizajući sloj
Sedum kasete
Sloj za rast biljaka
Sloj za retenciju i skladištenje vode
Vegetacijski sloj
Vertikalni zaštitni i drenažni sloj
Zaštita od erozije
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Prometni krovovi
Zeleni krovovi
Sloj za retenciju
Solarni krovovi
Filterski i drenažni sloj
Filterski i zaštitni sloj
Graničnici / rubni profili
Kontrolna okna
Protukorjenski sloj
Razdjelni, zaštitni i klizajući sloj
Sedum kasete
Sloj za rast biljaka
Sloj za retenciju i skladištenje vode
Vegetacijski sloj
Vertikalni zaštitni i drenažni sloj
Zaštita od erozije
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Prometni krovovi
Zeleni krovovi
Sloj za retenciju
Solarni krovovi
Filterski i drenažni sloj
Filterski i zaštitni sloj
Graničnici / rubni profili
Kontrolna okna
Protukorjenski sloj
Razdjelni, zaštitni i klizajući sloj
Sedum kasete
Sloj za rast biljaka
Sloj za retenciju i skladištenje vode
Vegetacijski sloj
Vertikalni zaštitni i drenažni sloj
Zaštita od erozije