Ekstenzivni | kosi krov – jednoslojni

Idealan sustav za izvedbu ekstenzivnog zelenog krova sa sedumima, travama i trajnicama koje zahtjevaju minimalno održavanje. Pogodan je za ekstenzivnu vegetaciju na kosim krovovima s nagibom od 15-25° u jednoslojnoj kompoziciji.

Debljina sloja supstrata je zbroj visine drenažnog sloja i sloja za rast biljaka – supstrata. Minimalna visina sloja mineralnog supstrata iznosi 60 mm za sedum tepihe i 80 mm za reznice ili sadnice. Supstrat se postavlja u drenažu, stoga visina drenaže ne pridonosi ukupnoj visini kompozicije.

Tehnički podaci

Reznice
Sadnice
Tepisi
Preporučena visina supstrata
cca. 90 mm
cca. 90 mm
cca. 60 mm
Ukupna visina sustava
cca. 90 mm
cca. 90 mm
cca. 90 mm
Ukupna težina sustava, suho
cca. 92 kg/m²
cca. 92 kg/m²
cca. 77 kg/m²
Ukupna težina sustava, zasićeno
cca. 123 kg/m²
cca. 123 kg/m²
cca. 103 kg/m²
Ukupni kapacitet akumulacije vode
cca. 32 l/m²
cca. 32 l/m²
cca. 32 l/m²
Koeficijenti odvodnje
Cs = 0,5 - 0,6
Cs = 0,5 - 0,6
Cs = 0,5 - 0,6
Vrsta vegetacije
Sedum i trajnice
Sedum i trajnice
Sedum i trajnice
Nagib u stupnjevima
15° - 25°
15° - 25°
15° - 25°

Primjer kompozicije

Ekstenzivna vegetacija (sedum tepih, sadnice ili reznice)

ND 6+1esn Protuerozivni Sustav

Hidroizolacijska membrana otporna na korijenje

od cca. 90 mm
od cca. 77 kg/m²
od cca. 103 kg/m²
od cca. 32 l/m²
Cs = 0,5-0,6
15° - 25°

Zaštita od erozije je osnova sustava

Osnova ovog ekstenzivnog zelenog krova jednoslojne kompozicije je ND 6+1esn Protuerozivni Sustav u roli, a pogodan je za krovove s nagibom od 15-25°. Kod jednoslojnih kompozicija, funkciju sloja za rast biljaka, filterskog sloja i drenažnog sloja preuzima mineralni supstrat. ND DGS-M Mineralni Supstrat postavlja se izravno u drenažu ND 6+1esn Drenažnog Sustava.

Supstrat treba imati dobru sposobnost horizontalne drenaže vode i stabilanu sposobnost filtriranja. Budući da je mineralni supstrat prirodni proizvod, teško je izračunati sposobnost horizontalne odvodnje vode. Tijekom vremena, kapacitet odvodnje vode se smanjuje zbog prodiranja korijena u sloj supstrata i nakupljanja sedimenata u donjim slojevima supstrata.

U ovom sustavu preporučujemo korištenje hidroizolacijske membrane otporne na korijenje kako bi se smanjio rizik od klizanja. Za više informacija, upućujemo na smjernice FLL-a.

Naši projekti

Zanimaju vas mogućnosti naših inovativnih Nophadrain rješenja za vaš projekt? Pogledajte naše realizirane projekte ovdje.

Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Prometni krovovi
Zeleni krovovi
Sloj za retenciju
Solarni krovovi
Filterski i drenažni sloj
Filterski i zaštitni sloj
Graničnici / rubni profili
Kontrolna okna
Protukorjenski sloj
Razdjelni, zaštitni i klizajući sloj
Sedum kasete
Sloj za rast biljaka
Sloj za retenciju i skladištenje vode
Vegetacijski sloj
Vertikalni zaštitni i drenažni sloj
Zaštita od erozije
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Prometni krovovi
Zeleni krovovi
Sloj za retenciju
Solarni krovovi
Filterski i drenažni sloj
Filterski i zaštitni sloj
Graničnici / rubni profili
Kontrolna okna
Protukorjenski sloj
Razdjelni, zaštitni i klizajući sloj
Sedum kasete
Sloj za rast biljaka
Sloj za retenciju i skladištenje vode
Vegetacijski sloj
Vertikalni zaštitni i drenažni sloj
Zaštita od erozije
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Prometni krovovi
Zeleni krovovi
Sloj za retenciju
Solarni krovovi
Filterski i drenažni sloj
Filterski i zaštitni sloj
Graničnici / rubni profili
Kontrolna okna
Protukorjenski sloj
Razdjelni, zaštitni i klizajući sloj
Sedum kasete
Sloj za rast biljaka
Sloj za retenciju i skladištenje vode
Vegetacijski sloj
Vertikalni zaštitni i drenažni sloj
Zaštita od erozije
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Prometni krovovi
Zeleni krovovi
Sloj za retenciju
Solarni krovovi
Filterski i drenažni sloj
Filterski i zaštitni sloj
Graničnici / rubni profili
Kontrolna okna
Protukorjenski sloj
Razdjelni, zaštitni i klizajući sloj
Sedum kasete
Sloj za rast biljaka
Sloj za retenciju i skladištenje vode
Vegetacijski sloj
Vertikalni zaštitni i drenažni sloj
Zaštita od erozije