Berijdbare daken vrachtverkeer

Het drukstabiele en betrouwbare systeem voor het aanbrengen voor verhardingen op daken en ondergrondse constructies die berijdbaar zijn door nood- en hulpdiensten en vrachtverkeer.

De verharding dient geschikt te zijn voor belastingsklasse 3 (N3). In deze opbouw wordt gebruik gemaakt van ≥ 100 mm profielstenen. Voor andere soorten verharding verwijzen we naar gedetailleerde informatie in onze brochure Nophadrain systemen voor verkeersdaken.

Bekijk in onderstaand blok hoe deze toepassing eruitziet bij een omgekeerde dakconstructie.

Technische gegevens

Totale hoogte van systeem
vanaf ca. 28 cm
Totale gewicht
vanaf ca. 620 kg/m²
Gebruikscategorie
N3
Type verharding
profielstenen
Afschot in graden
1° tot 5°

Voorbeeldopbouw

Dakbedekkingssysteem

ND 620hd Drainagesysteem; filterlaag, drainagelaag en beschermlaag verlijmd tot één product.

Funderingslaag ≥ 150 mm: gebroken natuurlijk materiaal 0/32

Straatlaag 30 - 50 mm: split 1/3

Verharding (i.c.m. vegetatie) ≥ 100 mm: profielstenen

vanaf ca. 28 cm
vanaf ca. 620 kg/m²
N.v.t.
n.v.t.
N.v.t.
1° tot 5°

Specifieke toepassingen

Een sterke kern

De kern van dit berijdbare (voor vrachtverkeer) daksysteem wordt gevormd door het ND 620hd Drainagesysteem. Dit multifunctionele, CE-gemarkeerde drainagesysteem heeft een drukvastheid van 1.200 kPa. Het drainagesysteem is uitgerust met een sterk filterweefsel aan de bovenkant en voorzien van een drukverdelende glijfolie aan de onderkant. Het drainagesysteem beschermt het dakbedekkingssysteem tegen de opbouw van waterdruk. Het ND 620hd Drainagesysteem zorgt voor een goede waterafvoer uit de funderingslaag en voorkomt het opvriezen en spoorvorming in de elementenverharding. Zij biedt daardoor een stabiele en duurzame ondergrond voor de elementenverharding.

Een dubbele glijlaag

Het ND 620hd Drainagesysteem wordt bovenop de ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie geplaatst, zodat er een dubbele glijlaag ontstaat. Dit voorkomt dat mechanische en dynamische belastingen, zowel tijdens als na de aanleg, worden doorgegeven aan de dakbedekking.

Verharding combineren met vegetatie

In dit systeem kan de verharding gecombineerd worden met vegetatie. Is het dakbedekkingssysteem niet wortelwerend? Voeg dan de ND WSB-80 Wortelwerende Folie toe aan de opbouw.

Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Verkeersdaken
Groendaken
Waterretentie
Solardaken
Controleputten
Dakrand-/ kantopsluitingsprofiel
Erosiebescherming
Filterlaag
Filter- en drainagelaag
Groendak pakketten
Scheiding-, bescherm- en glijlaag
Sedumcassettes
Vegetatielaag
Vegetatiedragende laag
Verticale bescherm-en drainagelaag
Waterbufferings- en waterretentielaag
Wortelwerende laag
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Verkeersdaken
Groendaken
Waterretentie
Solardaken
Controleputten
Dakrand-/ kantopsluitingsprofiel
Erosiebescherming
Filterlaag
Filter- en drainagelaag
Groendak pakketten
Scheiding-, bescherm- en glijlaag
Sedumcassettes
Vegetatielaag
Vegetatiedragende laag
Verticale bescherm-en drainagelaag
Waterbufferings- en waterretentielaag
Wortelwerende laag